Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Mannetjes en vrouwtjes’ Category

Het mag niet van Jet

 

In de afgelopen decennia hebben we een stoet succesvolle carrièrevrouwen voorbij zien komen die zich enigszins hautain ‘bezorgd’ uitlaten over hun achtergebleven seksegenoten die er niet in zijn geslaagd zorg en werk te combineren en die – schande! – nog  afhankelijk zijn van hun echtgenoten.  Het gaat meestal om succesvolle vrouwen met prachtige banen, zoals nu weer staatssecretaris Jet Bussenmaker. Zij schijnen niet te (willen) begrijpen dat andere vrouwen en sommige mannen andere prioriteiten stellen en minder keuzen hebben. Vaak is er namelijk niet de keuze tussen een mooie carrière en meer huishoudelijke taken, maar tussen zorgen dat het gezin goed loopt en een baantje dat meer verdriet dan geld oplevert. Juist midden in een economische crisis zouden we moeten beseffen dat een arbeidsparticipatie van honderd procent een redelijke utopie is.

 

Het is bovendien helemaal niet in het belang van vrouwen keer op keer te blijven roepen dat zorg- en opvoedingstaken minder belangrijk voor de maatschappij zijn. Zouden al die vrouwen en mannen die afhankelijk zijn van hun partner nu echt alleen maar op zappend op de bank zitten of dragen zij misschien ook op andere manieren bij aan de maatschappij? Waar komen alle vrijwilligers eigenlijk vandaan?

 

Het echtscheidingsscenario waarmee de elitefeministen hun minder verdienende seksegenoten schrik proberen aan te jagen is in zekere zin een soort selffulfilling prophecy. De toegenomen  economische zelfstandigheid van de vrouw lijkt immers één van de oorzaken van het gestegen echtscheidingspercentage. Willen we dan nog meer echtscheidingen om ons individualistisch wereldbeeld bevestigd te zien? Moeten al die dames misschien gaan werken in de maatschappelijke hulp voor gebroken gezinnen of in de psychotherapie voor jongeren die de echtscheiding van hun ouders niet verwerkt hebben? Het lijkt me beter dat we vrouwen en mannen die bereid zijn er wat meer voor hun kinderen te zijn accepteren in plaats van minachten.

 

In het hele debat wordt overigens niet gerept over de positie van kansloze of minder succesvolle mannen. Zij worden niet alleen door vrouwen verdrongen op de arbeidsmarkt, maar dubbel geminacht als zij niet economisch zelfstandig zijn. Mannen die een tijd voor hun kind zorgen hebben een gat in hun cv dat het begripsvermogen van de meeste werkgevers te boven gaat. Mannen zonder baan hebben meer moeite een partner te vinden en meer kans op een echtscheiding. Daar zou wat mij betreft best rekening mee gehouden mogen worden. Bovenal is het naar mijn smaak tijd dat we ophouden geld en respect verdienen blindelings gelijk te stellen – en meer oog krijgen voor de vele manieren waarop mensen kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Advertenties

Read Full Post »